Керування дозволамиКерування дозволами

Координаційна рада

Координаційна рада – створений рішенням виконавчого комітету міської ради тимчасово діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету  шкільних проектів.

Склад Координаційної ради формується департаментом освіти міської ради та затверджується розпорядженням міського голови.

Члени координаційної ради.

До координаційної ради Конкурсу входять представники:

 • учнівського врядування закладів загальної середньої освіти (по одному учню від закладу);
 • інститутів громадянського суспільства;
 • профільних виконавчих органів міської ради;
 • комунальних підприємств міської ради;
 • консультативно-дорадчих органів міської ради;
 • засобів масової інформації. 

Члени Координаційної ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

Члени Координаційної ради зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій. Перед початком розгляду проектів член Координаційної ради зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член Координаційної ради, у якого виявлено конфлікт інтересів, не бере участь в голосуванні за проект, який відноситься до даного конфлікту.

Робота Координаційної ради здійснюється у формі засідання, яке проводиться відкрито із залученням представників засобів масової інформації та громадськості. Засідання є правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

Оцінювання робіт.

Члени Координаційної ради індивідуально оцінюють учнівські проекти за

 5-бальною системою за такими критеріями:

 • актуальність проекту для учнів закладу, членів територіальної громади;
 • інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних технологій;
 • реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативність показників реалізації проекту;
 • окреслення кінцевих результатів запропонованого проекту;
 • очікувана ефективність використання бюджетних коштів;
 • представлення/презентація проекту .

На підставі балів, виставлених членами Координаційної ради складається рейтинг проектів. Секретар Координаційної ради визначає середній бал кожного проекту та узагальнює результати голосування. Рейтинг конкурсних пропозицій упорядковується за балами від більшого до меншого. Результати оцінки всіх проектів додаються до протоколу засідання. Перелік проектів-переможців із зазначенням суми виділених коштів з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади  підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету.

Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх членів і оформлюється протоколом, який підписує голова (а у разі його відсутності - його заступник) та секретар.

Рішення Координаційної ради щодо результатів конкурсу розміщується протягом трьох днів на офіційному сайті Вінницької міської ради в розділі «Бюджет шкільних проектів».