Керування дозволамиКерування дозволами

Координаційна рада

Координаційна рада – створений рішенням виконавчого комітету міської ради тимчасово діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету  шкільних проєктів.

Склад Координаційної ради формується департаментом освіти міської ради та затверджується розпорядженням міського голови.

Члени координаційної ради.

До координаційної ради Конкурсу входять представники:

 • учнівського врядування закладів загальної середньої освіти (по одному учню від закладу);
 • інститутів громадянського суспільства;
 • профільних виконавчих органів міської ради;
 • комунальних підприємств міської ради;
 • консультативно-дорадчих органів міської ради;
 • засобів масової інформації. 

Члени Координаційної ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

Члени Координаційної ради зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій. Перед початком розгляду проєктів член Координаційної ради зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член Координаційної ради, у якого виявлено конфлікт інтересів, не бере участь в голосуванні за проєкт, який відноситься до даного конфлікту.

Робота Координаційної ради здійснюється у формі засідання, яке проводиться відкрито із залученням представників засобів масової інформації та громадськості. Засідання є правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

Оцінювання робіт.

Члени Координаційної ради індивідуально оцінюють учнівські проєкти за 5-бальною системою за такими критеріями:

 • актуальність проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт;
 • реалістичність та досяжність результатів;
 • оригінальність/інноваційність ідеї проєкту;
 • ефективність використання ресурсів;
 • загальне враження від проєкту.

На підставі балів, виставлених членами Координаційної ради складається рейтинг проєктів. Секретар Координаційної ради визначає середній бал кожного проєкту та узагальнює результати голосування. Рейтинг конкурсних пропозицій упорядковується за балами від більшого до меншого. Результати оцінки всіх проєктів додаються до протоколу засідання. Перелік проєктів-переможців із зазначенням суми виділених коштів з бюджету Вінницької міської  територіальної громади  підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету.